Salon Bukurije Ne Prishtin

Sallon bukurije - resa - youtube, Emri: reklama e sallonit te bukurise resa, prishtinë data: nentor 2008 http://www.mevlana-art.com/.